Badania

Instytut badawczy

Zamieścił(a) Marek, w wtorek dnia 13 października 2010r

(...) Typem badań z dziedziny marketingu i psychologii są badania fokusowe. Doświadczony trener przygotowuje scenariusz badania fokusowego, a następnie powołuje grupy fokusowe według właściwego klucza. Uczestnicy takiego badania w każdej grupie uzyskują jednostkowe wyniki eksperymentu, a na zakończenie trener przekształca wyniki fragmentaryczne w rezultaty zbiorcze i dostaje końcowe wyniki badań fokusowych. Sensowniejsze poznanie potrzeb klientów, kontrahentów i decydentów prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na płatne badania rynku różnego typu. Uruchomiony przez nas instytut badania rynku pracy wykonuje różnorodne badania rynkowe pośród wielu grup zawodowych a także społecznych. Odpowiednie podejście marketingowe powoduje, iż metody badania rynku propagowane przez nasz instytut zaliczane są do najskuteczniejszych w kraju. Dowodem na ten fakt jest zestaw artykułów w periodykach oraz portalach internetowych o tematyce (...)

Słowa kluczowe: badania, marketing, pr