Badania ultradźwiękowe

Szczelność i bezpieczeństwo spoin spawalniczych

Zamieścił(a) Dorota , w piątek dnia 15 czerwca 2018r

(...) Ludzie mają w zwyczaju popełniać błędy. Może się taki przydarzyć lekarzowi, mechanikowi, przytrafia się także budowlańcom. Dlatego, zanim jakakolwiek budowla zostanie oddana do użytku, pojawiają się na miejscu prac Inspekcje oraz nadzory techniczne. Jest to konieczne i także przydatne dla samych wykonawców, ponieważ taka kontrola ustrzeże ich przed narażeniem innych ludzi na niebezpieczeństwo. Przy oddawaniu do użytku konstrukcji metalowych, gdzie do łączenia elementów zastosowano spawanie, potrzebna jest innego rodzaju kontrola. (...)

Słowa kluczowe: badania ultradźwiękowe, inspekcje i nieniszczące badania spoin, Inspekcje oraz nadzory techniczne