Podobne artykuły

 • Węgry: Ekspansja polskich firm z sektora budowlanego

  Polskie firmy korzystają z budowlanego boomu na Węgrzech. Z początkiem ubiegłego roku, Węgrzy obniżyli VAT na nowe mieszkania domy z 27 do 5 proc. Na Węgrzech nastąpił boom budowlany - wzrost wartości zawieranych umów wzrósł aż o 30 proc. rok do roku.

 • Polacy kochają zakupy na kredyt

  Polacy uwielbiają zakupy, nawet jeśli trzeba je sfinansować kredytem, a wyprzedaże są dodatkowym impulsem do buszowania na sklepach zarówno stacjonarnych, jak internetowych.

 • Brexit: Polscy przedsiębiorcy nie kryją obaw

  Brexit budzi niepokój wśród niemal jednej piątej polskich przedsiębiorców. Ponad 17 proc. ankietowanych przedstawicieli naszych firm był przekonana, że wyjście Wlk. Brytanii z UE będzie miało wpływ na ich działalność.

 • Powstaną zespoły zajmujące się regulacją cen wody

  Do końca roku na regionalnych zarządach gospodarki wodnej powstaną nowe zespoły fachowców, którzy będą wykonywali zadania związane z regulacją cen wody - zapowiedział PAP wiceminister środowiska Mariusz Gajda. na skali kraju będą oni opiniowali ok. 2,5 tys. wniosków taryfowych.

ekonomia

Budownictwo hydrotechniczne gwarancją bezpieczeńst

Budownictwo hydrotechniczne pozwala na wykonanie szeroko pojętych prac konstrukcyjnych przy portach morskich.

Zakres obiektów, które obejmuje rzeczona dziedzina budownictwa jest niezwykle szeroki. Do obiektów tych należą pomosty, nabrzeża, przystanie, zbiorniki wodne oraz wały przeciwpowodziowe. Ponadto, wspomniany rodzaj działalności budowlanej obejmuje wszelkie prace refulacyjne. 
Projekty związane z budownictwem hydrotechnicznym mogą mieć różny charakter. Może to być na przykład odbudowa wału przeciwpowodziowego lub zabudowa portu. Ciekawym zastosowaniem opisywanej dziedziny budownictwa jest także szerokie spektrum prac związanych z przystosowaniem akwenów wodnych do celów sportowych oraz rekreacyjnych. Dzięki temu tereny, które kiedyś zostały zniszczone na skutek intensywnej działalności przemysłowej, mogą odzyskać swój dawny blask. Opisywany rodzaj budownictwa jest ukierunkowany na wsparcie transportu rzecznego i morskiego. Przykładem takiego stanu rzeczy jest na przykład budowa mariny, która służy do obsługi małych jednostek pływających oraz budowa przystanków na trasie tramwaju wodnego. Rzeczone projekty są nie tylko oryginalne, ale służą także dobru całego społeczeństwa. Konstrukcje hydrotechniczne są nieustannie narażone na oddziaływanie sił przyrody. 
Z tego też powodu w inżynierii wodnej wykorzystuje się na szeroką skalę tak zwane materace gabionowe, które są wytworzone z plecionej lub zgrzewanej siatki. Stanowią one nieodłączną część wszelkich systemów ochrony hydrotechnicznej. Ich funkcja jest klarowna. Mają one bowiem za zadanie ochronę brzegów, nadbrzeży oraz kanałów. Kosze materacy gabionowych charakteryzują się sporą wytrzymałością i niezawodnością. Dzięki temu są one odporne na podmywanie i osuwanie się ziemi na skutek złowrogiego działania sił natury. 
Rzeczone kosze nie sprawiają problemów w utrzymaniu i usprawniają nieskrępowany przepływ wody. Kosze gabionowe są doskonałą opcją przy odnawianiu kanałów. Ponadto, rzeczone kosze można także wykorzystać przy tworzeniu i konserwacji sztucznych zbiorników wodnych. Wynika to z faktu, że kosze gabionowe skutecznie chronią brzeg przed niszczycielskim działaniem wiatru i fal. Dowiedz się więcej na stronie http://www.uhrs.pl
Zastosowania materaców gabionowych są zatem szerokie. Obejmują bowiem ochronę przeciwerozyjną brzegów rzek, stabilizację dna cieków wodnych oraz umocnienia wlotów przepustów.

Oto co uchwycił nasz reporter

ekonomia