Finanse

Obsługa prawna lokalnych przedsiębiorstw

Zamieścił(a) Tomek, w czwartek dnia 29 marca 2016r

(...) Każda firma, zarówno ta funkcjonująca na rynku od lat i świetnie prosperująca, jak również ta dopiero raczkująca, powinna pozostawać w stałym kontakcie z kancelarią prawną. Jako że każde przedsiębiorstwo bez względu na branżę zmuszone jest utrzymywać kontakty z różnymi kontrahentami, podpisywać wiążące umowy i zatrudniać pracowników, z czynnościami tymi wiąże się wiele zobowiązań prawnych i urzędowych. Nie wolno ich zaniedbywać, ponieważ każde zaniedbanie lub nieuczciwa zagrywka ze strony (...)

Słowa kluczowe: biznes, ekonomia, finanse

Certyfikacja HACCP w biznesie

Zamieścił(a) Tomek , w czwartek dnia 13 października 2014r

(...) obu tych praktyk jest fundamentem stworzenia warunków optymalnych  do produkcji bezpiecznej i w pełni higienicznej żywności.   Cele systemuWdrożenie systemu HACCP ma na celu zidentyfikowanie i oszacowanie zagrożeń, jakie na etapie produkcji i dystrybucji mogą wystąpić. Jednocześnie ustalane są metody eliminacji bądź ograniczenia zagrożeń, a także działania korygujące. 7 zasad systemuHACCP to siedem zasad, przestrzeganie których gwarantuje bezpieczeństwo wyrobu i konsumenta. Obok identyfikacji zagrożeń oraz opisania środków zapobiegawczych,  są to: (...)

Słowa kluczowe: ekonomia, finanse, pieniądz