Marketing

Instytut badawczy

Zamieścił(a) Marek, w wtorek dnia 13 października 2010r

(...) marketingowej i public relations. Znany jest taki typ badań rynku, w którym rolę zasadniczą odgrywa ewaluacja a także socjologia społeczna. Są to tzw. badania ewaluacyjne, jakich przykłady zastosowań odkryjecie w udostępnianych przez nas zagadnieniach dostępnych na stronie www. Synergia zasad używanych w socjologii a także wiedzy badawczej poskutkowało wyodrębnieniem niezwykle efektywnej metody badań marketingowych. Nasz ośrodek badań opinii publicznej prowadzi badania rynku a także badania opinii społecznej z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy z obszaru marketingu społecznego. Struktura naszej pracowni skupia zlokalizowane w kluczowych miastach w kraju centra badania opinii publicznej. Lista firm badania opinii publicznej, które ściśle kooperują z naszym Instytutem Badawczym IPC, zaprezentowana jest na naszej firmowej stronie internetowej. Wyszukacie tam również opisy stosowanych przez nas metod badania opinii (...)

Słowa kluczowe: badania, marketing, pr