Przedszkole

Współczesne metody wychowawcze

Zamieścił(a) Arek, w środa dnia 15 czerwca 2020r

(...) Każdy rodzic stoi przed trudnym zadaniem, jakim jest wychowywanie dziecka. To ogromna odpowiedzialność, w szczególności z uwagi na fakt, że na efekty i potwierdzenie prawidłowości wybranych metod wychowawczych trzeba czekać kilka dobrych lat. Wielu rodziców stosuje tradycyjne metody wychowawcze, jednak są też tacy, którzy decydują się na współczesne metody, oparte na silnej więzi emocjonalnej jako fundamencie wspierającym samodzielny rozwój dziecka i powiązane z pojęciem rodzicielstwa bliskości. Wychowanie metodą montessori jest jedną z takich właśnie metod. W metodzie tej dziecko jest traktowane podmiotowo, a nie przedmiotowo, a nauczyciel (...)

Słowa kluczowe: montessori, przedszkole