Podobne artykuły

 • Prezesami polskich spółek zostają słupy z Ukrainy

  Rodzimi inwestorzy coraz częściej powołują do zarządu firmy obywateli ze wschodu. Dzięki temu unikają odpowiedzialności majątkowej na razie bankructwa.

 • Węgry: Ekspansja polskich firm z sektora budowlanego

  Polskie firmy korzystają z budowlanego boomu na Węgrzech. Z początkiem ubiegłego roku, Węgrzy obniżyli VAT na nowe mieszkania domy z 27 do 5 proc. Na Węgrzech nastąpił boom budowlany - wzrost wartości zawieranych umów wzrósł aż o 30 proc. rok do roku.

 • Polacy kochają zakupy na kredyt

  Polacy uwielbiają zakupy, nawet jeśli trzeba je sfinansować kredytem, a wyprzedaże są dodatkowym impulsem do buszowania na sklepach zarówno stacjonarnych, jak internetowych.

 • Brexit: Polscy przedsiębiorcy nie kryją obaw

  Brexit budzi niepokój wśród niemal jednej piątej polskich przedsiębiorców. Ponad 17 proc. ankietowanych przedstawicieli naszych firm był przekonana, że wyjście Wlk. Brytanii z UE będzie miało wpływ na ich działalność.

biznes, ekonomia, pieniądz, ubezpieczenia

Ubezpieczenie spółek kapitałowych

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z bardzo dużą odpowiedzialnością.

Odpowiedzialność ta jest szczególnie duża, kiedy działalność jest prowadzona w formie spółki kapitałowej, w tym m.in w postaci spółki z o.o. Związane jest to ze zwiększonymi obrotami i zdecydowanie większą wartością poszczególnych operacji gospodarczych. Dlatego też kluczową sprawą w każdym biznesie jest ubezpieczanie firmy.

Odpowiedzialność spoczywa w szczególności na osobach, które wchodzą w skład organów spółki. Nietrafione decyzje i błędy takich osób mogą się wiązać z bardzo dotkliwymi skutkami finansowymi. Poszczególni członkowie zarządu spółki kapitałowej ponoszą osobistą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Będą to zobowiązania powstałe na skutek wyrządzenia szkód na rzecz akcjonariuszy i osób trzecich, w wyniku uchybień przy wykonywaniu czynności związanych z pełnionymi funkcjami. Należy również zaznaczyć, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie ma znaczenia fakt, że dany członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie umowy o pracę. ograniczenie odpowiedzialności materialnej w stosunku do pracowników nie ma zastosowania w odniesieniu do członków organów spółek. Z uwagi na możliwe konsekwencje finansowe członkowie organów spółek kapitałowych powinni pomyśleć o odpowiedniej ochronie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie spółki z o.o. zostało stworzone z myślą o członkach zarządu oraz rady nadzorczej. Osoby te mają możliwość ochrony swojego prywatnego majątku przed jego utratą na skutek wniesienia przeciwko nim roszczenia związanego z wyrządzoną szkodą majątkową. 

Dobry broker ubezpieczeniowy pomoże każdej osobie i każdej firmie wybrać ubezpieczenie ma miarę własnych potrzeb. Oferta ubezpieczeniowa w każdym wypadku zostanie indywidualnie dopasowana do określonych potrzeb, tak aby możliwe było maksymalne zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej. W razie roszczeń kwota z ubezpieczenia zostanie przekazana niezwłocznie na wskazany rachunek.

Oto co uchwycił nasz reporter

biznes
ekonomia
pieniądz
ubezpieczenia